Acest website foloseste cookie-uri (atat proprii cat si de la terti) pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Detalii despre cookie-uri gasiti aici

REDUCERI

Preţul nostru 227,78 RON
Preţul nostru 55,00 RON
Preţul nostru 52,00 RON

CEL MAI VÂNDUT

CONTACT

Cornul Abundentei
Strada Campia Islaz, Nr. 85
Craiova Dolj, 200420
tel: 0251-590982
fax: 0251-524584
office@cab.ro
Pentru urgente: 0723.663.100
Librarie SUCPI:0723.211.026 Sarari:0251.54.21.21

Protectia datelor
Protectia datelor

Politica de confidențialitate și Acordul de prelucrare a datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing direct ale comercianților de pe internet.

Protecția datelor 1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT 1.1. Controlorul datelor dvs. este PREVIOUS PRODCOM SRL, cu sediul social în Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.76, Bl R5, Ap1. Jud. DOLJ număr de înregistrare a companiei:RO4334364, înregistrată la Registrul Comerțului sub numarul J16/1884/1993 (denumit în continuare „Controlor”). 1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.76, Bl R5, Ap1. Jud. DOLJ, adresa de e-mail marketing@cab.ro , telefon 0251 524 584. 1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor. 2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulament”). 3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date. 3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul articolului 22 din regulament. 4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop).  

  1. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 5.1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari: FASTWEB SRL(administratorul serverului).
  2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE 6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. 6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date. Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia. Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras prin e-mail la adresa marketing@cab.ro. 6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. 6.4. Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerință contractuală legală și nu este necesară pentru încheierea unui contract. Acordul de prelucrare a datelor 1. IDENTIFICAREA PROCESATORULUI ȘI A CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT 1.1. Furnizorul (PREVIOUS PRODCOM SRL) este în legătură cu datele cu caracter personal ale clienților Clientului său, adică cumpărătorii din magazinele online ale Clientului, procesatorul de date conform cu Articolul 28 GDPR. Utilizatorul (furnizorul magazinului online) este controlorul acestor date. 1.2. Acești termeni reglementează drepturile și obligațiile reciproce în prelucrarea datelor cu caracter personal ce decurg în legătură cu Contractul încheiat cu Utilizatorul sub forma aprobării Termenilor și condițiilor generale pe www.eshop-rapid.ro 2. SFERA DE APLICARE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 2.1. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului conform sferei de aplicareși în scopurile stabilite în Articolele 2.2 - 2.10. din termenii prezentului Acord de prelucrare a datelor. 2.2. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale clienților Utilizatorului. 2.3. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate de Utilizator în gama de date obișnuite cu caracter personal. 2.4. Furnizorul va stoca datele cu caracter personal într-o bază de date stocată pe hardware-ul Furnizorului ca parte a procesului automatizat de prelucrare, le va proteja, securiza, va face backup, le va sorta și le va elimina. 2.5. Furnizorul va crea instrumente software care vor facilita conformitatea cu solicitarea clienților Utilizatorului referitoare la exercitarea drepturilor persoanelor vizate de respectivele date, stipulate în GDPR, în special, drepturile de rectificare, de ștergere, drepturile la informații și dreptul la portabilitatea datelor. 2.6. Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe hardware-ul Furnizorului, pe serverele sale sau la Partenerii de cooperare. Toate datele cu caracter personal sunt stocate doar în Uniunea Europeană. 2.7. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopul furnizării soluției de magazin online www.cab.ro. 2.8. Furnizorul nu va utiliza datele cu caracter personal prelucrate ale Utilizatorului în scopuri personale și pentru niciun alt scop diferit de executarea Contractului. 2.9. Furnizorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal colectate ale Utilizatorului pe durata raportului contractual și pentru o perioadă de 10 ani după încetarea raportului contractual.

2.10. Utilizatorul acordă permisiunea de asociere cu Partenerii de cooperare, cum ar fi FASTWEB SRL (administratorul serverului).  3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 3.1. Furnizorul se obligă să asigure backupul și protecția tehnică și organizațională a datelor cu caracter personal stocate, pentru a preîntâmpina accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau pierderea acestora. 3.2. Măsurile tehnice și organizaționale aprobate corespund nivelului de risc. Furnizorul și Partenerul de cooperare FASTWEB SRL (administratorul serverului) și asigură integritatea și securitatea lor continue, pentru a preîntâmpina abuzul. 3.3. Furnizorul declară că protecția datelor cu caracter personal se supune regulamentelor sale interne de securitate, care precizează că doar persoanele autorizate ale Furnizorului și ale Partenerilor de cooperare vor avea acces la datele cu caracter personal, în conformitate cu articolul 2.10 din acești Termeni și condiții și că aceste persoane au obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și a măsurilor de securitate implementate. 3.4. La încetarea furnizării executării, Furnizorul este obligat să șteargă toate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care trebuie să stocheze datele cu caracter personal potrivit unei legislații speciale (spre exemplu, pentru necesitățile legale ale poliției). Dispoziții finale Oricine are dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv stabilirea profilului, dacă implică marketing direct. În cazul în care faceți obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. Utilizatorii se obligă, fără întârzieri nejustificate, să raporteze orice informație pe care o cunosc, care ar putea afecta îndeplinirea promptă a obligațiilor ce decurg din aceste condiții. Utilizatorul își exprimă acordul cu aceste condiții prin bifarea casetei de consimțământ din formularele internet de pe site-urile web și paginile secundare www.cab.ro. Alte relații neprevăzute în mod explicit de acești termeni și condiții sunt reglementate de GDPR, cu modificările ulterioare. Acești termeni intră în vigoare începând cu 22 mai 2018.

 

 

 


PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

Cookie-uri, citeste aceste informatii!

 

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul cab.ro
De asemenea, sunt prezente si cateva linkuri utile legate de acest subiect. In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu se regasesc mai jos, ne puteti contacta la: marketing@cab.ro.
Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Acest website foloseste cookie-uri (atat proprii cat si de la terti) pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.
In ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc) in cosul de cumparaturi (si memorarea acestor optiuni) – generandu-se astfel flexibilitatea “cosului de cumparaturi” (accesarea preferintelor vechi prin accesarea butonului ‘’inainte’’ si “inapoi’’)

Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face si mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta. Imbunatatesc de asemenea eficienta publicitatii online.

Ce este un "cookie"?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.
Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

• Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
- Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului (ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare).
- Cookieuri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta.

Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?
Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?
Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

 

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

- Cookie-uri de performanta a site-ului
- Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
- Cookie-uri pentru geotargetting
- Cookie-uri de inregistrare
- Cookie-uri pentru publicitate
- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
- Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook

Cookie-uri de performanta:
Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple:
- setarile volumului pentru video player
- viteza de video streaming cu care este compatibil browserul

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor
De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare
Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat “pastreaza-ma inregistrat”, acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate
Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Alte cookie-uri ale tertelor parti
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site.

De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

 

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters.

Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.

• Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

- Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba (ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
- Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
- Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
- Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
- Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
- Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile NU sunt virusi ! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.

Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

• Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

- Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
- Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
- Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o variant de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
- Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.

• Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
- Cookie settings in Internet Explorer
- Cookie settings in Firefox
- Cookie settings in Chrome
- Cookie settings in Safari
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul www.youronlinechoices.com/ro/ unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online.

Va multumim!


PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

Termeni si conditii

Site-ul www.cab.ro, denumit in continuare “cab.ro”, este detinut si administrat de societatea comerciala Previous Prodcom SRL, denumit in continuare “Previous Prodcom”, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare RO ‎4334364, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/1884/1993 si cu sediul in Strada Calea Bucuresti, nr.76, bl R5, Sc.1, Ap.1, Craiova, judetul DOLJ, Romania. Tel.: 0251 590982 ; E-mail: adminstrator@cab.ro.

 

Navigarea pe site-ul cab.ro urmata de Comanda echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

 

Previous Prodcom isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.

 

In caz de divergenta sau neintelegeri intre Previous Prodcom si Client, se vor aplica 'Termenii si conditiile' valabile la momentul comenzii.

 

1. Definitii

 

Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul www.cab.ro.

 

Client - persoana fizica / persoana juridica ce efectueaza o Comanda.

 

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Clientului.

 

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si Servicii si sa faca plata acestora.

 

Vanzator – societatea Previous Prodcom SRL, avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare RO ‎4334364, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J16/1884/1993 si cu sediul in Strada Calea Bucuresti, nr.76, bl R5, Sc.1, Ap.1, Craiova, judetul DOLJ, Romania. Tel.: 0251 590982 ; E-mail: office@cab.ro.

 

Contract - o Comanda confirmata de catre Vanzator, prin care Vanzatorul este de acord sa vanda si sa livreze Produsele si Serviciile iar Clientul este de acord sa achizitioneze, sa primeasca si sa faca plata acestor Produse si Servicii.

 

Curier – orice persoana de drept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

 

2. Drepturile de proprietate intelectuala

 

Continutul site-ului www.cab.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea Previous Prodcom si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul Previous Prodcom a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. 

 

Previous Prodcom poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisa, un anumit continut al site-ului. Acest acord se aplica strict pentru continutul/continuturile definite, pe o perioada stabilita in acord si doar pentru persoana/persoanele carora li s-a permis utilizarea acestor continuturi, fara a putea utiliza alte continuturi ale site-ului cab.ro.

 

Utilizarea pe cab.ro a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. Previous Prodcom nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului site-ului.

 

3. Exonerarea de raspundere

 

Previous Prodcom nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de la cab.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, Previous Prodcom fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site. Previous Prodcom nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

 

Previous Prodcom nu isi asuma responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul cab.ro, acestea fiind puse la dispozitia Previous Prodcom de catre furnizori.

 

Stocurile, preturile si termenele de livrare afisate rezulta in urma procesarii automate a unor informatii puse la dispozitie de catre furnizori.

Aparitia oricarei erori legate de preturi, stocuri sau termene de livrare nu sunt raspunderea exclusiva a Previous Prodcom pana la confirmarea prin email a procesarii si expedierii Comenzii

 

Informatiile incluse pe site-ul www.cab.ro au caracter informativ si sunt puse la dispozitie cu buna credinta, din surse pe care Vanzatorul le considera de incredere. In cazul in care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe, Utilizatorul este rugat sa aduca acest fapt la cunostinta Vanzatorului la adresa administrator@cab.ro, pentru a putea fi luate masurile legale necesare.

 

Previous Prodcom isi rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse si Servicii care sunt afisate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta preturi evident eronate/derizorii pentru produse (preturi pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumparator cu un nivel mediu de pregatire).

 

Previous Prodcom, in calitate de organizator al campaniilor promotionale, nu isi asuma raspunderea pentru pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei, nu este responsabila pentru voucherele falsificate sau deteriorate si isi rezerva dreptul de a anula voucherul utilizat la achizitie ori de a scadea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, in cazul returnarii conform legii, a unui produs participant in campania respectiva.

 

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar www.cab.ro nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

4. Limita accesului la site

 

Utilizatorii site-ului www.cab.ro pot face comentarii si orice alte comunicari, pot sa transmita sugestii, intrebari sau informatii, daca limbajul acestora este civilizat, iar continutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu www.cab.ro, nu sunt e-mailuri in masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. Siteul www.cab.ro nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

 

In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se considera ca respectivul Utilizator garanteaza originalitatea lor si acorda cab.ro si afiliatilor/asociatilor sai dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii niciunei terte entitati fizice sau juridice.

 

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail.

 

Atunci cand un Utilizator isi creeaza un cont pe www.cab.ro, va primi comunicari comerciale din partea Previous Prodcom

 

Datele colectate cu privire la newslettere si alerte sunt confidentiale. Previous Prodcom va putea selecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte.

 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cab.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe www.cab.ro, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

 

Completarea de catre Utilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a www.cab.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre Previous Prodcom, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

 

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul Previous Prodcom.

 

Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

 

In cazul in care Clientul isi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja catre www.cab.ro si exista Comenzi in derulare, Comenzile isi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii iar livrarea produselor se va face luandu-se in considerare datele nou modificate.

 

Previous Prodcom nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe Previous Prodcom pentru niciun fel de prejudiciu.

 

6. Inregistrarea ca Utilizator

 

Pentru crearea unui cont pe site-ul www.cab.ro, Utilizatorul este obligat sa foloseasca o adresa de e-mail valida. Previous Prodcom poate refuza cererea de inregistrare in situatiile in care constata ca a utilizat informatii neconforme cu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantele normale.

 

7. Pretul

 

Pretul final platit de Client este format din pretul produsului + cheltuielile de expeditie si/sau incasare aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pe site.

 

Toate preturile aferente produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului www.cab.ro sunt exprimate in Lei si contin T.V.A. Cota de TVA este precizata la fiecare produs.

 

8. Comanda

 

Prin finalizarea Comenzii Clientul garanteaza ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar ar putea suporta consecintele acestor erori (comanda intarziata, transmisa gresit etc).

 

Previous Prodcom nu poate fi tras la raspundere pentru informatii introduse eronat, din care pot decurge intarzieri de livrare. In acest context, toate taxele de transport efectuat in vederea reexpedierii Comenzii vor cadea in sarcina Clientului.

 

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca un reprezentant Previous Prodcom sa il contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de catre Parti (e-mail/telefon) pentru confirmarea personala a Comenzii.

 

Confirmarea comenzii d-voastra se face prin trimiterea automata a unui e-mail catre adresa asociata contului de Client. Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitarii de comanda din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpara aceste produse nu este incheiat complet pana cand nu vom trimite un e-mail care va anunța ca produsele au fost expediate.

 

Previous Prodcom poate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:

 

esuarea / invalidarea tranzactiei online;
neacceptarea de catre banca emitenta sau de procesatorul de tranzactii online a cardului Clientului / a tranzactiei;
date incomplete sau incorecte ale Clientului;
activitatea Clientului poate produce daune site-ului cab.ro /partenerilor;
livrari consecutiv esuate din motive cauzate de Client;
alte motive obiective: in cazul in care Clientul nu garanteaza ca modul de plata este valid si ca nu este obtinut printr-o metoda frauduloasa sau exista suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.
Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, Previous Prodcom nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea de catre Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 

In anumite situatii si pentru motive justificate, Previous Prodcom isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. In aceste situatii Previous Prodcom va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

 

Contractul se considera incheiat intre Client si Previous Prodcom in momentul primirii de catre Client de la www.cab.ro, prin intermediul postei electronice (e-mail) a notificarii de expediere a Comenzii.

 

In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Client nu poate fi livrat de catre Previous Prodcom, ne obligam sa informam Clientul asupra acestui fapt si sa returnam in contul Clientului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 14 zile de la data la care am luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

 

9. Facturare – plati

 

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Client o factura pentru Produsele si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 

Plata se poate face online prin card sau ramburs.

 

10. Garantia

 

Pentru produsele achizitionate din magazinul online cab.ro se asigura garantie in conformitate cu Certificatul de garantie aferent fiecarui produs. Persoana juridica ce asigura garantia este cea mentionata pe Certificatul de garantie al produsului.

 

Pentru a beneficia de garantie, Clientul are urmatoarele obligatii:

produsul sa fi fost cumparat de la Previous Prodcom si folosit numai in scopul pentru care a fost conceput;
sa respecte instructiunile de folosire si sa utilizeze produsul conform instructiunilor impuse de producator;
sa pastreze certificatul de garantie si documentul fiscal cu care a cumparat produsul;
sa pastreze ambalajul original si toate accesoriile care au venit in acesta, si sa le livreze impreuna cu produsul in garantiei

Locul prezentarii pentru a putea beneficia de garantie este cel specificat pe Certificatul de garantie. In afara cazului in care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garantiei:

avarii sau deteriorari mecanice; expunere excesiva la radiatii solare; lipsa sau modificarea seriei produsului; modificari ale produsului;
defectarea produsa ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, transport, manipulare si instalare prevazute in manualul de utilizare;
deteriorarea mecanica provocata prin lovirea produsului sau deterioarea marcajului cu modelul si seria acestuia;
inundarea, incendierea, expunerea la soare, descarcari electrice, modificari sau instalari necorespunzatoare, interventii neautorizate;
distrugerea circuitelor interne din cauza socurilor.

Previous Prodcom nu ofera garantii Clientilor:

in cazul in care produsul achizitionat nu este potrivit cerintelor sau asteptarilor Clientilor;
dupa expirarea perioadei pentru care Vanzatorul ofera garantie produsului; 
in cazul in care inlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse in legislatia in vigoare, referitoare la garantarea produselor vandute, sunt valabile. Drepturile Clientilor sunt cele prevazute in legislatia in domeniu. Garantia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

 

11. Livrarea

 

Livrarea Comenzii se face in baza conditiilor din sectiunea Livrare afisata pe prima pagina a www.cab.ro

 

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 10 de zile de la data confirmarii Comenzii.

 

In cazul in care Clientul refuza primirea produselor comandate fara motive intemeiate, Previous Prodcom isi asuma dreptul de a impune plata costurilor de transport adaugandu-le valorii viitoarele comenzi. Clientul va fi informat asupra acestui cost suplimentar inainte de expedierea comenzii care contine plati restante de transport.

 

Pentru produsele aflate in stoc, livrarea se va face conform optiunii Clientului, prin Curier. Intre inregistrarea Comenzii si preluarea acesteia de catre Curier exista un interval de 12-24 ore.

In cazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care pretul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmarii Comenzii), Previous Prodcom va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificarile intervenite cu privire la pretul sau caracteristicile produselor, modificand astfel Comanda initiala, iar Previous Prodcom va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

 

11.1.Conditii de livrare

 

La solicitarea Previous Prodcom sau a Curierului, Clientul va face dovada identitatii sale, daca e necesar prin una sau mai multe acte emise de autoritati oficiale si va comunica numarul de Comanda atribuit de catre Vanzator.

 

In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii Comenzii in mod personal, Comanda va fi lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii catre Curier, a numarului Comenzii.

 

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nu indeplineste conditiile de mai sus.

 

In cazul livrarii la locul de munca al Clientului, caz in care Curierul nu poate avea acces in locatia respectiva, Clientul trebuie sa se asigure ca poate receptiona aceasta Comanda.

 

Clientul va fi contactat telefonic de catre Curier in prealabil pentru a obtine confirmarea prezentei acestuia la adresa si ora selectate in momentul validarii Comenzii pe site.

 

Clientul se obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orar selectat, in caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta unei posibile noi livrari. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectarii, doar cu acordul Curierului.

 

Livrarea se considera a fi indeplinita de catre cab.ro, la momentul predarii produselor Comandate catre Client la adresa selectata de acesta la momentul plasarii Comenzii.

 

11.2.Receptia produselor

 

Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de catre Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal ce contine toate informatiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret). Deasemenea, Clientul va verifica daca produsele sunt deteriorate sau daca exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi mentionate in mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate in considerare.

 

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor Comandate.

 

 

12. Politica de retur. Dreptul de retragere

 

12.1 Conditii generale

 

Previous Prodcom ofera posibilitatea returului produselor pentru clientii care notifica intentia lor in termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea coletului.

 

Returnarea coletului se face exclusiv prin plata costurilor de catre Client. Produsele se pot returna prin orice firma de curierat care asigura livrarea coletului de retur la adresa Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este strada Campia Islaz, nr.85, Craiova, Dolj. Telefon de contact: 0251 590 982

 

In caz de retragere din contract, clientul este obligat sa restituie produsele achizitionate in termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract.

 

Modalitati si termene de returnare a produselor

 

Clientul se obliga sa notifice Previous Prodcom intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin e-mail la office@cab.ro sau prin telefon la numarul 0251 590 982 in termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. In caz contrar, Previous Prodcom poate refuza coletul.

 

Conditii de returnare a produselor

 

Returnarea produselor se face prin completarea tuturor detaliilor solicitate intr-un email catre office@cab.ro.

 

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost trimise Clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, certificat de garantie etc.). Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara defecte (cu exceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client in corespondenta cu Previous Prodcom).

 

Produsele returnate trebuie sa respecte valorile initiale inscrise pe ambalaj. Nu se accepta retur produsele care au fost folosite deja si care nu mai pot fi repuse in vanzare.

 

In conformitate cu legea in vigoare, Previous Prodcom isi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid.

 

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

 

In cazul in care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorata si nedesigilata. 

 

Termene de returnare a banilor

 

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeste banii aferenti produselor returnate si costul transportului achitat initial in interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Previous Prodcom este informat de catre client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

 

Rambursarea banilor pentru produsele comandate online si returnate se face exclusiv prin transfer bancar, in contul pus la dispozitie de Client in formularul de retur completat la returnarea produselor.

 

Dupa validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care il va putea folosi in termen de 30 zile de la data confirmarii primirii returului de catre Previous Prodcom. Dupa aceasta data cuponul isi pierde valabilitatea.

 

12.2. Dreptul de retragere

 

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi si obligatii referitoare la retragerea din contractul incheiat la distanta:

 

Clientul are dreptul ca, inainte de expirarea perioadei de retragere, sa se retraga din contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.12 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

 

Clientul se obliga sa returneze doar acele produse care sunt in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

 

Previous Prodcom va rambursa Clientului contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii facute de catre Client catre Previous Prodcom in ceea ce priveste decizia de retragere din contract.

 

Previous Prodcom va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

 

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract urmatoarele:

contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a Contractului de catre Vanzator;
furnizarea de Bunuri si/sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care Vanzatorul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
furnizarea de Bunuri confectionate dupa specificatiile prezentate de Cumparator sau personalizate in mod clar;
furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Cumparator;
furnizarea de Bunuri care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
contractele in cazul carora Clientul a solicitat in mod special Vanzatorului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de Cumparator sau furnizeaza alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;
furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitari se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

Exercitarea dreptului de retragere

 

In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, in cazul in care Comanda este achitata, Previous Prodcom se obliga sa returneze suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii de catre Client in ceea ce priveste deciziei sa de retragere din Contract. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.
Clientul va informa Previous Prodcom in ceea ce priveste intentia sa de retragere din contract prin completarea si trimiterea formularului de retur

13. Forta majora

 

Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului.

 

Daca in termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese.

 

Forta majora va fi probata conform legii.

 

14. Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila

 

Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut intre cab.ro si Clienti va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Clientului.

 

15. Frauda

 

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expira dupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte, sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda. Previous Prodcom, proprietarul site-ului www.cab.ro, isi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sau ofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

 

Orice tentativa de frauda sau orice frauda (cum ar fi, dar fara a se limita la: accesarea datelor Clientilor www.cab.ro, alterarea continutului site-ului, incercarea de afectare a performantelor serverelor www.cab.ro, deturnarea continutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

16. Dispozitii finale

 

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

 

Politica de retur. Dreptul de retragere

 

1. Conditii generale

 

Previous Prodcom ofera posibilitatea returului produselor pentru clientii care notifica intentia lor in termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea coletului.

 

Returnarea coletului se face exclusiv prin plata costurilor de catre Client. Produsele se pot returna prin orice firma de curierat care asigura livrarea coletului de retur la adresa Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este strada Campia Islaz, nr.85, Craiova, Dolj, Romania Telefon de contact: 0251 590 982

 

In caz de retragere din contract, clientul este obligat sa restituie produsele achizitionate in termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract.

 

2. Modalitati si termene de returnare a produselor

 

Clientul se obliga sa notifice Previous Prodcom intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin e-mail la office@cab.ro sau telefon 0251 590 982 in termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. In caz contrar, Previous Prodcom poate refuza coletul.

 

3. Conditii de returnare a produselor

 

In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost trimise Clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, certificat de garantie etc.). Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire, fara defecte, cu exceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client in corespondenta cu Previous Prodcom.

 

Produsele returnate trebuie sa respecte valorile initiale inscrise pe ambalaj. Nu se accepta retur produsele care au fost folosite deja si care nu mai pot fi repuse in vanzare.

 

In conformitate cu legea in vigoare, Previous Prodcom isi rezerva dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid.

 

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

 

In cazul in care o comanda la care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorata si nedesigilata. 

 

4. Termene de returnare a banilor

 

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primeste banii aferenti produselor returnate si costul transportului achitat initial in interval de 14 de zile calendaristice de la data la care Previous Prodcom este informat de catre client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

 

Dupa validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care il va putea folosi in termen de 30 zile de la data confirmarii primirii returului de catre Previous Prodcom. Dupa aceasta data cuponul isi pierde valabilitatea.

 

5. Dreptul de retragere

 

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi si obligatii referitoare la retragerea din contractul incheiat la distanta:

 

Clientul are dreptul ca, inainte de expirarea perioadei de retragere, sa se retraga din contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.12 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

 

Clientul se obliga sa returneze doar acele produse care sunt in aceeasi stare in care au fost livrate (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

 

Previous Prodcom va rambursa Clientului contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii facute de catre Client catre Previous Prodcom in ceea ce priveste decizia de retragere din contract.

 

Previous Prodcom va putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsului vandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

 

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract urmatoarele:


* contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a Contractului de catre Vanzator;

 

* furnizarea de Bunuri si/sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care Vanzatorul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 

* furnizarea de Bunuri confectionate dupa specificatiile prezentate de Cumparator sau personalizate in mod clar;

 

* furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 

* furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de Cumparator;

 

* furnizarea de Bunuri care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 

* contractele in cazul carora Clientul a solicitat in mod special Vanzatorului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, Vanzatorul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de Cumparator sau furnizeaza alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

 


* furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate care au fost desigilate dupa livrare;

 

* furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;

 

* furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al Clientului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere. Aceste limitari se aplica conform OUG 34/2014 art. 16.

 

6. Exercitarea dreptului de retragere

 

In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, in cazul in care Comanda este achitata, Previous Prodcom se obliga sa returneze suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii de catre Client in ceea ce priveste deciziei sa de retragere din Contract.

 

Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:


* pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

 

* pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

 

 


PĂRERILE ŞI ÎNTREBĂRILE VIZITATORILOR

YjRkOD